ยินดีต้อนรับงานกิจการนักศึกษา กลุ่มงานวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

แหล่งกิจกรรมพิเศษ


จม.มภร.จันทร์เกษม ชวนทำโครงการจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม ปี 2566
จม.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงจ.พล.สมัครนศ.ทุนราชประชาฯ
จม.อตบ.พิษณุโลก ขยายสมัครับทุน
จม.สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย เชิญสมัครสมาชิก
จม.บ.มโนรมย์ฟุตแวร์ จำกัด จำหน่ายรองเท้าพยาบาล
จม.CP all เชิญแข่งหมากล้อม
จม.มพิบูล เชิญประกวดมารยาทไทย
จบันทึกข้อความ วพบ.กท.ประชุมวิชาการ 5 ทศวรรษการศึกษาพยาบาล ภายใน 15 ธ.ค. 2565
จจม.ชมรมพยาบาลปลอดบุหรี่ ประกวดนวัตกรรมสื่อ ภายใน 13 ม.ค. 2566
จม.คณะพยาบาล เกื้อการุณ เชิญส่งนวัตกรรมเข้าประกวด
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2566
จม.สตง.ขอเขิญนศ.ประกวดผลงาน (30พย65)
บันทึกข้อความ สบช.ขอเชิญนศ.สมัครเรียนวิชาทหาร (26 ตล.65)
บันทึกข้อความ สบช.ขอเชิญนศ.เข้าทบทวนภาษาออนไลน์
จม.จากสสส.ขอเชิญนศ.ประชุม KM การประเมินผลกระทบภาวะสุขภาพ
บจม.จากสภาฯ เชิญปี2 อบรมจริยธรรม (22-23ตค65)
บันทึกข้อความ วพบ.พะเยา ขอเชิญนศ.นำเสนอผลงานวิชาการ
จม.ม.สงขลาฯ เชิญนศ.นำเสนอผลงาน
จม.ม.วลัยลักษณ์ ขอเชิญนศ.ร่วมประชุมวิชาการ
บันทึกข้อความ สบช. เชิญนศ.ประกวดคลิป
บันทึกข้อความ วพบ.อุดร ขอเชิญนศ.ร่วมกิจกรรม
บันทึกข้อความ วพบ.ขอนแก่น ขอเชิญนศ.ร่วม IPE
จม.เสนอรองเท้าใส่ฝึกงานสำหรับนศ
จม.สวช.ขอเชิญนศ.นำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมระดับชาติ
จม.สำนักกิจกรรมกิ่งก้านใบ ขอเชิญร่วมทำโครงการวัยรุ่นหมุนโลก
วสส.ชลบุรี เชิญนำเสนอวิจัยและนวัตกรรม 15 กพ.65
จม.สบช.โครงการก้าวท้าใจ season1
จม.ศาลากลาง ขอเชิญนศ.เข้าร่วมโครงการฯเยาวชน
เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยในสังกัดโดยใช้กระบวนการสหสาขาวิชาชีพเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง IPE
ประชาสัมพันธ์การสมัครจิตอาสาพระราชทาน
เชิญเข้าร่วมโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย
ข้อมูลการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียน ปี 2563
รับสมัครนักกีฬาเข้าร่วม Nort pre-University Go Tournament 2020
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโท-เอก
ประชาสัมพันธ์บุคลากรสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
ขอเชิญชวนสมัครการแข่งขันกีฬาบาเกตบอล ต้านยาเสพติดครั้งที่ 6
ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายบัณฑิตศึกษา
เชิญชวนสมัครปลุกพระในใจเสกให้ถึงธรรมปีที่ 5
ขอรับสมัครนักศึกษาเป็นเจ้าหน้าที่หมุนวงล้อสลากกาชาด ประจำปี 2563
ประกาศทุนการศึกษา 2562
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์เข้าร่วมประชุม Student Forum
ทุนการศึกษา "ทุนสมเด็จย่า 90" ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรนักศึกษาพยาบาล
การให้รางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ประกวดสื่อสร้างสรรค์ จากชมรมพุทธศาสตร์สากล
การให้ทุนและรางวัลของมูลนิธิสถาบันพระบรมราชชนก
ขอบคุณในการบริจาคโลหิต วันที่ 21 ตุลาคม 2564

ขั้นตอนการกู้ยืม กยศ.


รายละเอียดคลิก

ปิด

คุณสมบัติของผู้กู้ยืม


รายละเอียดคลิก

ปิด

ช่องทางชำระหนี้ กยศ.
รายละเอียดคลิก


วิธีชำระหนี้ กยศ. กรอ. ผ่าน QR Code ฟรีค่าธรรมเนียม!รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

ปิด

เช็กยอดและจ่าย กยศ. ได้ง่าย ๆ ด้วยแอปรายละเอียดคลิก


ปิด