[Warning: Server failed to set locale to '_.UTF-8']
พฤษภาคม 2567 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
มิถุนายน 2567 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
กรกฎาคม 2567 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

ศุกร์ 14 มิถุนายน 2567

เวลา: ห้อง 1601 ห้องประชุมพวงผกา(60) ห้อง 1603 ห้องประชุมพุทธรักษา(300) ห้อง 3204 ห้องประชุมช่อผกา(25) ห้องประชุมเบนทุกา(30) หอประชุมเบนทุสรณ์(250)
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
การพยาบาลสูติศาสตร์
การพยาบาลอนามัยชุมชน
บริหารการพยาบาล
สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มงานอำนวยการ
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ