ยินดีต้อนรับงานกิจการนักศึกษา กลุ่มงานวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

ข้อมูลการกู้ยืม กยศ.
คู่มือการใช้ระบบงาน


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม


วีดีโอประกอบต่าง ๆ


ภาพรวมระบบการกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล


การยื่นคำขอกู้ยืมเงิน


การรายงานสถานภาพการศึกษาโดยผู้กู้ยืม


การดำเนินงานโดยระบบ DSL : EP2 กระบวนการยื่นคำขอกู้ยืม แนบเอกสารและยืนยันข้อมูล


กระบวนการเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรียน


ขั้นตอนการกู้ยืม กยศ.


รายละเอียดคลิก

ปิด

คุณสมบัติของผู้กู้ยืม


รายละเอียดคลิก

ปิด

ช่องทางชำระหนี้ กยศ.
รายละเอียดคลิก


วิธีชำระหนี้ กยศ. กรอ. ผ่าน QR Code ฟรีค่าธรรมเนียม!รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

ปิด

เช็กยอดและจ่าย กยศ. ได้ง่าย ๆ ด้วยแอปรายละเอียดคลิก


ปิด

ขอบเขตการให้กู้ยืม 4 ลักษณะ ปีการศึกษา 2564


รายละเอียดคลิก


ปิด

เอกสารประกอบการยื่นคำขอกู้ยืม


รายละเอียดคลิก


ปิด